ECDL.web - ECDL Tudástár

A Microsoft Paint

A ECDL.web wikiből

Tartalomjegyzék

[szerkesztés] Indítás

Image:icons-paint.gif

A Microsoft Paint programot a Start menü programjai között, a Kellékek csoportban találjuk. A program indításakor megjelenő munkaterület főbb részei: a menüsorban találhatók a program által nyújtott funkciók elérését szolgáló menük.

Image:painttoolbar.gif

Az eszköztár a rajzolást, képszerkesztést, szövegbevitelt segítő eszközök ikonjait tartalmazza. A munkalapra tudunk rajzolni; ennek mérete képenként változhat. A palettán választhatjuk ki a rajzolt objektumok (kör)vonal- és kitöltő színeit.

Image:paintcolors.gif

A státuszsor a kiválasztott rajzeszközökről, az egyes műveletekről ad információkat.

[szerkesztés] Színek

A pixelgrafikus rajzolóprogramokban a rajzolás a kitöltő és körvonalszínek kiválasztásával kezdődik. Ez fontos művelet, mert a Paint az utólagos átszínezésre csak nehézkes eszközökkel rendelkezik.

Kitöltő szín kiválasztása
A kitöltő színt a legegyszerűbben a palettáról választhatjuk ki. Az egér egyszeri kattintásával jelöljük ki a használni kívánt színt. A paletta melletti mintamező egyszerre mutatja a kitöltő és körvonal- (vagy háttér-) színt.

Háttérszín kiválasztása
A háttérszín kiválasztása szintén a palettán, az egér jobb gombjával való kattintással történik.

Egyéni színek definiálása
Előfordulhat, hogy a paletta alapszínei nem megfelelőek. A színek szerkesztéséhez kattintsunk kétszer a megfelelő alapszínre, vagy a Beállítások menüben adjuk ki a Színek szerkesztése parancsot. Kattintsunk az Egyéni színek definiálása gombra, majd gépeljük be a megfelelő értékeket a Vörös, Zöld és Kék, illetve az Árnyalat, Telítettség és Fényesség mezőkbe. Kattintsunk a Hozzávétele az egyéni színekhez gombra. Ha az új színt nem összetevőivel adjuk meg, lehetőségünk van a megjelenő ablak jobb oldalán egyszerű kattintással a megfelelő árnyalatot kiválasztani.

Image:paintcolors.png

Tippek:
Az egyéni színek mentéséhez a Beállítások menüben adjuk ki a Színek mentése parancsot. A mentett színek használatához kattintsunk a Színek betöltése parancsra.
Ez a párbeszédablak nem a Paint programhoz, hanem az operációs rendszerhez tartozik, már találkoztunk vele a Windows képernyőbeállítások ismertetésekor, ahol a munkaasztal színét ugyanígy definiálhattuk.
Ha egy színt már használtunk, a Szemcseppentő eszközzel Image:painticon-eyedropper.gif újra felhasználhatjuk: egyszeres kattintással a vonal színét, jobb egérkattintással a háttérszínt állíthatjuk át olyanra, amilyen színű a szemcseppentővel kijelölt képpont.

[szerkesztés] Rajzolás

A rajzolási művelet következő lépése a rajzolóeszköz kiválasztása. A Paint által nyújtott szolgáltatások: vonal, szabadkézi rajz, görbe, téglalap, sokszög, ellipszis, lekerekített sarkú téglalap rajzolása, és festékszórás. Az esetleg hibásan rajzolt elemeket a radírral törölhetjük.

Egyenes vonal rajzolása

Image:paintlines.gif


Az eszköztáron kattintsunk az Egyenes vonal rajzolása ikonra. Image:painticon-line.gif
A vonalvastagság kiválasztásához kattintsunk az eszköztár alján megjelenő választékból a megfelelőre.
A vonal színének kiválasztásához kattintsunk a palettán a megfelelő színre (a színeket a rajzolás előtt is megadhatjuk). A vonalat ezután az egérmutató elhúzásával rajzolhatjuk meg.
Tippek:
A vonal rajzolásakor az egér bal oldali gombját lenyomva az előtér, a jobb oldali gombját lenyomva a háttér színével rajzolhatunk.
Vízszintes és függőleges vonalak, vagy 45 fokos átlók rajzolásához az egér elhúzása alatt nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt.

Szabadkézi rajz
A szerszámkészletben kattintsunk a Image:painticon-draw.gif Szabadkézi rajzolás ikonra.
Ha vonalvastagságot, ecsetformát is meg szeretnénk adni, kattintsunk a Szabadkézi festés ikonra.Image:painticon-brush.gif
Válasszuk ki a megfelelő színt a palettából, majd a vonal rajzolásához az egérmutatót az egérgomb nyomva tartása mellett húzzuk a megfelelő irányba. Mivel szabad kézzel zárt alakzatot nem tudunk készíteni, a háttérszínnek itt nincs jelentősége.
Tipp:
Ha a módosítást vissza akarjuk vonni, akkor a Szerkesztés menüben kattintsunk a Visszavonás parancsra. Mindig a három legutolsó változtatás hatása szüntethető meg.

Görbék rajzolása
Az eszköztáron kattintsunk a Görbe rajzolása ikonra.Image:painticon-gorbe.gif
A vonalvastagság kiválasztásához kattintsunk az eszköztáron megjelenő választékból a megfelelőre, majd a vonal színének kiválasztásához kattintsunk a megfelelő színre. Az egérmutató elhúzásával rajzoljunk egy egyenes vonalat, majd kattintsunk arra az oldalra, ahol a görbe ívét el akarjuk helyezni, majd az egérmutató elhúzásával alakítsuk ki a megfelelő ívet. A görbéknek legalább egy ívvel rendelkezniük kell, azonban az ívek száma nem lehet több kettőnél. A második ív megrajzolásához az előbbi lépést kell megismételni. A görbék ívét (a vektorgrafikus rajzolóprogramoktól eltérően) itt nem tudjuk utólag megváltoztatni.
Tippek:
A görbe rajzolásakor az egér bal oldali gombját lenyomva az előtér, a jobb oldali gombját lenyomva a háttér színével rajzolhatunk.
Ha a módosítást vissza akarjuk vonni, akkor a Szerkesztés menüben kattintsunk a Visszavonás parancsra. Mindig a három legutolsó változtatás hatása szüntethető meg.

Ellipszis és kör rajzolása
Az eszköztáron kattintsunk az Ellipszis rajzolása ikonra.Image:painticon-ell.gif

Image:paintfill.gif


A vonal színének kiválasztásához a palettában kattintsunk a megfelelő színre. Ha az alakzat belsejét is ki akarjuk színezni, akkor az egér jobb oldali gombjával kattintsunk a megfelelő színre, majd válasszunk egyet az eszköztár alján látható kitöltési változatok közül.
Az ellipszis megrajzolásához a befoglaló téglalap szemben levő csúcsait kell megadnunk. Az egérgomb lenyomásával adjuk meg az egyik pontot, majd átlósan húzzuk el az egérmutatót, és a megfelelő ponton engedjük fel.
Tipp:
Ha kört akarunk készíteni, akkor az egérmutató húzása alatt nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt.

Téglalap és négyzet rajzolása
Téglalap készítéséhez az eszköztáron kattintsunk a Téglalap rajzolása ikonra.Image:painticon-rect.gif
Ha lekerekített sarkú téglalapot vagy négyzetet akarunk készíteni, akkor az Image:painticon-rect2.gif ikonra kell kattintanunk.
A vonal színének kiválasztásához kattintsunk a palettában a megfelelő színre. Ha az alakzat belsejét is ki akarjuk színezni, akkor kattintsunk a megfelelő színre az egér jobb oldali gombjával, majd válasszunk egyet az eszköztár alján látható kitöltési változatok közül. A téglalapot szemközti sarkok megadásával rajzolhatjuk meg: az egyik sarok megadásához kattintsunk a munkaterület megfelelő pontjára, majd az egérgombot nyomva tartva a téglalap megrajzolásához átlósan húzzuk el az egérmutatót a megfelelő irányba, majd engedjük fel az egérgombot.
Tipp:
Négyzet rajzolásához a SHIFT billentyűt az egérmutató húzása alatt nyomjuk le, és tartsuk lenyomva.

Sokszög rajzolása
Az eszköztáron kattintsunk a Sokszög rajzolása ikonra.
A palettában a megfelelő színre kattintva válasszuk ki a sokszög körvonalának színét. Ha a sokszög belsejét is ki akarjuk színezni, akkor az egér jobb oldali gombjával kattintsunk a megfelelő színre, majd válasszunk egyet a szerszámkészlet alján látható kitöltési változatok közül.
A sokszög megrajzolásához húzzuk az egérmutatót a megfelelő irányba, és a sarkoknál kattintsunk. A sokszög záró oldalának megrajzolásához duplán kell kattintanunk.
Tipp:
Ha csak 45 és 90 fokos szögeket akarunk rajzolni, akkor az egér húzása alatt nyomjuk le, és tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt.

Kitöltés színnel
Az eszköztáron kattintsunk a Kanna ikonra Image:painticon-fill.gif, majd a palettában a kiválasztott színre. Ezután kattintsunk arra a területre vagy objektumra, amelyet ki akarunk tölteni. Ha a kitöltéshez az előtér színét szeretnénk használni, az egér bal oldali gombjával kell a területre kattintanunk. Lehetőségünk van a háttér színének használatára is, ehhez az egér jobb oldali gombjával kell a megfelelő területre kattintanunk.
Tipp:
Ha a kitöltendő alakzat nem zárt, akkor a program a rajzterület többi részét is beszínezi. A körvonal szakadásainak megkereséséhez kattintsunk a Nézet menüre, válasszuk a Nagyítás parancsot, majd kattintsunk a Nagy méretre. Ha a rajzot ilyen módon felnagyítottuk, a rajzoló eszközökkel a szakadásokat (például egy vonallal) "befoltozhatjuk".

Festékszórás
Az eszköztáron kattintsunk a Festékszóró ikonra. Image:painticon-spray.gif

Image:paintspray.gif


A festékszóró segítségével úgy festhetünk, mintha egy festékszóró flakonját tartanánk a kezünkben: a rajzolóprogram véletlenszerűen, vagy előre meghatározott minta szerint rajzolja a képpontokat a rajzterületen. Az egyszerre beszórandó terület méretének módosításához kattintsunk az eszköztár alján látható méretek közül a megfelelőre. A festékszórás színének kiválasztásához kattintsunk a megfelelő színre. A festékszóráshoz az egérmutatót a megfelelő irányba kell húznunk.
Tipp:
Az egér bal oldali gombját lenyomva az előtér, a jobb oldalit lenyomva a háttér színével tudjuk a festéket szórni.

Törlés
Az eszköztáron kattintsunk a Radír ikonra. Image:painticon-eraser.gif
Ha kisebb vagy nagyobb méretű radírt akarunk használni, akkor az eszköztár alján válasszuk ki a legmegfelelőbb radíralakot. A kiválasztott háttérszín adja meg, hogy a radír milyen színt hagy maga után. A háttér színének módosításához az egér jobb oldali gombjával kattintsunk a palettán a megfelelő színre. Az egérmutató elhúzásával végezzük el a radírozást.
Tippek:
Ha a módosítást vissza akarjuk vonni, akkor a Szerkesztés menüben kattintsunk a Visszavonás parancsra. Mindig a három legutolsó változtatás hatása szüntethető meg.
Ha csak egyetlen színt akarunk megváltoztatni és semmi mást, akkor az előtér színeként válasszuk azt a színt, amelyiket meg akarunk változtatni, a háttér színeként pedig azt, amelyikre az adott színt változtatni akarjuk. Kattintsunk a radír ikonra, majd az egér jobb oldali gombját lenyomva az egér elhúzásával változtassuk meg a színt.

Szöveg beillesztése
Az eszköztáron kattintsunk a Szöveg beillesztése ikonra. Image:painticon-text.gif
Az egérmutató átlós elhúzásával hozzuk létre a szövegkeretet, majd kattintsunk a szövegkeret belsejébe, és gépeljük be a szöveget. Szükség esetén helyezzük át a szövegkeretet, vagy módosítsuk a méretét. Ha meg akarjuk változtatni a szöveg színét, akkor kattintsunk a palettán a megfelelő színre.
Ha a szöveget színes háttéren akarjuk elhelyezni, akkor kattintsunk az eszköztáron a Szöveg színes háttérben Image:painttextbg.gif ikonra, majd az egér jobb gombjával kattintsunk kiválasztott háttérszínre.
Ekkor a szövegkeret a megadott színű és méretű téglalapban eltakarja a korábban mögötte létrehozott rajzot. A szöveg tulajdonságait módosíthatjuk a szöveg eszköztáron.

Image:paint2ktexttoolbar.png

Ha végeztünk a szöveg beírásával, annak beszúrásához kattintsunk a szövegkereten kívülre.
Tippek:
Ha a módosítást vissza akarjuk vonni, akkor a Szerkesztés menüben kattintsunk a Visszavonás parancsra. Mindig a három legutolsó változtatás hatása szüntethető meg.
Szöveg beillesztése csak akkor lehetséges, ha a Szöveg eszköz van kiválasztva. A Szöveg eszköz kiválasztott állapotában rajzok nem illeszthetők be.

Nagyítás
A készülő kép nagyítására két módszert használhatunk. A Nézet menüben mutassunk rá a Nagyítás parancsra, majd kattintsunk a Normál méret, Nagy méret vagy az Egyéni beállítás menüpontok közül a megfelelőre. Emellett megkönnyíti a munkát az eszköztár Nagyító ikonja. Image:painticon-mag.gif Használatával kinagyíthatunk egy téglalap alakú területet, és itt (a szövegbevitel kivételével) tovább dolgozhatunk. A nagyító újbóli használatával, de ezúttal a jobb egérgombbal kattintva visszatérhetünk a normál nézethez.

A képméret megváltoztatása
Az Alakzat menüben kattintsunk a Tulajdonságok parancsra. Az Egység mezőben a megfelelő választógombra kattintva adjuk meg a szélességhez és a magassághoz használandó mértékegységet (hüvelyk, cm, képpont). Gépeljük be az Oszlop és a Sor mezőkbe a megfelelő értékeket. A beállított új értékek hatására az aktuális kép mérete módosul. Ha kisebb értéket adunk meg, mint amekkora a kép aktuális mérete, akkor a program a képet a jobb oldalon és alul a megfelelő méretre levágja.

[szerkesztés] Másolás, beillesztés, fájlműveletek, nyomtatás

Terület kijelölése
Négyszögletes terület kijelöléséhez kattintsunk a szerszámkészletben az Image:painticon-maskrect.gif ikonra, majd húzzuk el az egeret átlósan a terület fölött.
Szabálytalan alakú terület kijelöléséhez kattintsunk a szerszámkészletben az Image:painticon-maskpoly.gif ikonra, majd húzzuk el az egeret a terület körül.
A kijelölést jelző négyszög eltüntetéséhez kattintsunk a területen kívülre.

Kép mentése, megnyitása
A Fájl menüben adjuk ki a Megnyitás, ill. Mentés / Mentés másként parancsot, a megszokott módon.
Ha egy már létező bitkép fájl tartalmát szeretnénk beilleszteni a rajzunkba, az eszköztár kijelölés ikonjaival jelöljük ki a célterületet, majd a Szerkesztés menüben adjuk ki a Fájl beillesztése parancsot. Gépeljük be a beillesztendő bitkép fájl nevét, vagy keressük meg a számítógépen, majd kattintsunk a Megnyitás gombra. Húzzuk a beillesztett képet a megfelelő helyre, majd kattintsunk a képen kívülre.

Nyomtatás
A Fájl menüben adjuk ki a Nyomtatás parancsot.
Tippek:
Ha még a nyomtatás végrehajtása előtt meg akarjuk tekinteni az elkészített rajz nyomtatási képét, akkor a Fájl menüben adjuk ki a Nyomtatási kép parancsot.
A margók vagy a tájolás módosításához a Fájl menüben kattintsunk az Oldalbeállítás parancsra.

Másolás, beillesztés
Az eszköztáron a kijelölés ikonjaira kattintva, majd az egeret elhúzva jelöljük ki a másolandó területet. Ha a másolás során átlátszó vagy átlátszatlan hatást akarunk kelteni, akkor kattintsunk az eszköztáron megjelenő ikonok közül értelemszerűen a megfelelő ikonra. A Szerkesztés menüben kattintsunk a Másolás, majd a Beillesztés parancsra. Ekkor a kijelölt képrészlet másolata a bal felső sarokban megjelenik. Húzzuk át a kijelölt részt a kép megfelelő helyére. A kijelölést jelző négyszög eltüntetéséhez kattintsunk a területen kívülre.
Tippek:
Ha az adott objektumból egynél több másolatot akarunk készíteni, akkor a CTRL gombot lenyomva, és lenyomva tartva hajtsuk végre az objektum új helyre illesztését. A műveletet szükség esetén többször is megismételhetjük.
Grafikus képelemek nem illeszthetők be akkor, ha a szerszámkészletben a Szöveg eszköz van kiválasztva.
Természetesen itt is használhatjuk a megszokott gyorsbillentyűket a másolás (CTRL+C), kivágás (CTRL+X), és a beillesztés (CTRL+V) műveletének meggyorsítására.

Kép átvitele más programokba
A Vágólap fent leírt használata nem korlátozódik a Paint programra: lehetőségünk van arra, hogy a Paint grafikát másolva azt például egy Word dokumentumba (vagy bármely Office alkalmazásba) beillesszük.
Ha azt kívánjuk, hogy a céldokumentumba beillesztett kép az eredetivel együtt változzék, a csatolást alkalmazzuk: az Intézőben a Vágólapra másoljuk a képfájlt, majd a célprogramban csatoljuk a Beillesztés menü Irányított beillesztés / Csatolás parancsával. (Vannak olyan programok, amelyek a csatolás műveletét nem támogatják. Amennyiben ez a művelet nem hajtható végre, akkor az Irányított beillesztés parancs a menüben nem jelenik meg.)

A lap eredeti címe: „https://ecdlweb.hu/A_Microsoft_Paint
Nézetek
Személyes eszközök