ECDL.web - ECDL Tudástár

Access 2000 - Az adatbázis megtervezése

A ECDL.web wikiből

Ha Microsoft Access adatbázist, vagy más relációs adatbázis-kezelő rendszert használunk, a helyes tervezés alapvető feltétele annak, hogy az adatbázis valóban úgy működjön, ahogy szeretnénk, eredményesen, pontosan és hatékonyan.

1. Az adatbázis-tervezés első lépése az, hogy meghatározzuk, mi az adatbázis rendeltetése, és hogyan fogjuk használni. Tudnunk kell, milyen információkhoz szeretnénk jutni az adatbázisból. Ebből kiindulva határozzuk meg, hogy milyen témákról kell adatokat tárolni (táblák), és milyen adatokat kell tárolni az egyes témákról (a táblák mezői).

2. Az adatbázis-tervezés során gyakran a táblák megtervezéséhez kell a legtöbb ötlet. Erre azért van szükség, mert az adatbázistól várt eredményből (nyomtatandó jelentések, használni kívánt űrlapok, válaszra váró kérdések) nem mindig lehet egyszerűen visszakövetkeztetni arra a táblaszerkezetre, amelyből az adatok származnak. A táblák tervezéséhez nincs szükség a Microsoft Access programra. Jobb, ha a tervet papíron vázoljuk fel és dolgozzuk ki. A táblák tervezésekor az adatokat az alábbi elvek alapján csoportosítsuk: A tábla ne tartalmazzon ismétlődő adatokat, és egy adat ne forduljon elő többször a táblákban. Ilyen tekintetben a relációs adatbázisban lévő tábla különbözik a számolótáblától. Ha az adat csak egyetlen táblában található meg, akkor csak egy helyen kell frissíteni. Ez hatékonyabb eljárás, és így kizárjuk az adatok többszörös beírásának eshetőségét, és az abból adódó hibákat. Tároljuk például ugyanabban a táblában az összes vásárló címét és telefonszámát. Minden egyes táblában csak egy adott témára vonatkozó információ legyen. Ha egy-egy tábla csak egyetlen témára vonatkozó adatokat tartalmaz, akkor az egyes témákra vonatkozó adatokat egymástól függetlenül lehet törölni vagy megtartani. Ha például a vásárlók címét másik táblán kezeljük, mint a rendelésekét, akkor törölhetünk egy rendelést, viszont megtarthatjuk a vásárló adatait.

3. Minden egyes tábla csak egy témára vonatkozó adatokat, és a tábla minden egyes mezője a tábla témájára vonatkozó egyedi információt tartalmaz. Egy vásárlókat tartalmazó táblában például elhelyezhetjük a munkahelyet, a címet, a várost, az országot és a telefonszámot tartalmazó mezőket. Ne vegyünk fel származtatott vagy kalkulált adatokat (olyan adatot, amely egy kifejezés eredménye).

4. Annak érdekében, hogy a Microsoft Access össze tudja kapcsolni az egyes táblákban tárolt adatokat, például a vásárlót a rendeléssel, minden táblában lennie kell egy olyan mezőnek vagy mezőcsoportnak, amely egyedileg azonosítja a tábla összes rekordját. Ennek a mezőnek vagy mezőcsoportnak a neve elsődleges kulcs.

5. Miután felosztottuk táblákba szerveztük az adatokat és azonosítottuk az elsődleges kulcsú mezőket, utasítást kell adnunk a Microsoft Access programnak az összetartozó adatok összekapcsolására. Ennek érdekében meg kell határoznunk a táblák közötti kapcsolatokat.

6. A Microsoft Access segítségével hozzuk létre a táblákat, határozzuk meg a táblák közötti kapcsolatokat, és írjunk a táblákba elegendő mintaadatot ahhoz, hogy tesztelhessük a tervet. Az adatbázis kapcsolatainak teszteléséhez nézzük meg, hogy lekérdezések készítésével a kívánt válaszokat kapjuk-e. Készítsük el az űrlapok és a jelentések vázlatos terveit, hogy lássuk, a várt adatok jelennek-e meg bennük. Nézzük meg, nincsenek-e felesleges adatismétlődések, és ha vannak ilyenek, akkor töröljük azokat.

7. Ha a táblaszerkezet megfelel a céloknak, továbbléphetünk, és beírhatjuk a már létező adatokat a táblákba. Létrehozhatunk tetszőleges lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket, adatelérési lapokat, makrókat és modulokat.

8. A Microsoft Access programban két olyan eszköz van, amelynek segítségével elvégezhetjük az utolsó simításokat a Microsoft Access adatbázis tervén. A Táblaanalizáló Varázsló egyszerre egy tábla tervét elemzi, és javaslatot tesz új táblaszerkezetre és kapcsolatokra, és ha ez megfelelő, képes átalakítani egy táblát új, egymással kapcsolatban álló táblákká. A Teljesítményanalizáló eszköz a teljes adatbázis elemzésére alkalmas, és ötleteket, tanácsokat ad, hogyan lehet javítani rajta.

[szerkesztés] Lásd még

Bevezetés - Táblák - Lekérdezések - Lekérdezés létrehozása SQL nyelv segítségével - Űrlapok - Vezérlőelemek - Jelentések - Adatbázisból teljes értékű alkalmazás - Office csatolások.

Nézetek
Személyes eszközök