ECDL.web - ECDL Tudástár

Excel 2003 - Automatikus kitöltés, listák

A ECDL.web wikiből

Ha beírjuk egy cellába valamelyik hónap nevét, vagy rövidítését, illetve a hét valamelyik napját, vagy annak rövidítését, majd megfogjuk a cella jobb alsó sarkát és elkezdjük húzni valamelyik irányban, akkor az Excel automatikusan létrehoz egy értelemszerűen növekvő listát, illetve a meglévőt folytatja. Ügyelni kell arra, hogy csak akkor nyomjuk le a bal egérgombot, ha a cella jobb alsó sarkánál a kurzor átvált egy jellegzetes, vastag egyenlő szárú fekete keresztre.

Image:ex2k3-15.gif Image:ex2k3-16.png

Ez a művelet nem csak vízszintes irányban, hanem függőlegesen is elvégezhető, valamint nem csak a lista első elemétő (pl. hónapok esetében a januártól) lehet kezdeni, hanem bármelyik elemtől. Az Excel rendelkezik olyan beépített listákkal, vannak úgynevezett egyéni listái, melyekben fel vannak sorolva a hónapok, illetve a napok, és ha ezek közül bármelyik elemet beírjuk egy cellába, majd a jobb alsó sarkánál fogva el kezdjük őket másolni, akkor folytatja ezt a listát.

Egyéni listák
Újabb listákat az Eszközök menü Beállítások... menüpontjának Egyéni listák lapfülénél lehet létrehozni. Itt a jobb oldalon külön sorokba ENTERREL elválasztva fel kell sorolni megfelelő sorrendben az újabb lista elemeit, majd meg kell nyomni a Felvesz gombot. Ekkor a lista átkerül a bal oldalra, vagyis ezek után már ezt is lehet használni. Ha valamelyik listát szeretnénk kitörölni, akkor először ki kell jelölni, hogy melyik listát akarjuk, majd meg kell nyomni a törlés nyomógombot. A hónapokat, illetve a napokat tartalmazó listákat nem lehet kitörölni, mert azok be vannak építve a programba. Ha egy listához még szeretnénk újabb elemeket is hozzávenni, akkor csak egyszerűen a bal oldalon ki kell választani a folytatni kívánt listát, majd a jobb oldalon ki kell egészíteni a hiányzó elemekkel.

Hasonló műveletet végezhetünk el akkor, ha például egy számsorozatot szeretnénk folytatni. Ha egy cellába beírunk egy számot, majd a cellát a sarkánál fogva el kezdjük másolni, akkor az összes cellába ugyanazt a számot rakja. Ha valódi, növekvő vagy csökkenő sorozatot szeretnénk létrehozni, az egyik megoldás az, hogy a szám után egy pontot írunk. Azonban ha nem akarunk pontot rakni a számok után, akkor a cella sarkát a jobb gombbal is megfoghatjuk, és úgy húzzuk, majd amikor elengedjük, akkor a megjelenő gyorsmenüből kiválasztjuk a Kitöltés sorozatal menüpontot. Ha a megjelenő gyorsmenüből az Adatsorok... menüpontot választjuk, akkor még egy lépésközt is megadhatunk, valamint a számtani sorozat helyett választhatunk mértani sorozatot. Végül egy utolsó módszernél egymás alá, vagy egymás mellé beírunk két számot, majd mindkét cellát kijelöljük, majd szokás szerint megfogjuk a kijelölt tartomány jobb alsó sarkát, és úgy húzzuk. Ilyenkor a két szám különbségével fogja folytatni a listát a program.

[szerkesztés] Lásd még:

Táblázatkezelés » A Microsoft Excel 2003 használata » Adatbevitel - Tartományhivatkozások - Formázás, sorok és oszlopok - Számformátum - Igazítás - Szegély és mintázat, automatikus formázás - Automatikus kitöltés, listák - Egyszerűbb számítások - Cellahivatkozások - Diagramok - Több munkalap használata - Oldalbeállítás, nyomtatás - Függvények - Szum() - Átlag() - Max(), Min() - Ha(), És(), Vagy() - Szumha() - Fkeres() - Vkeres() - Részlet() - Ma(), Most() és más dátum- és időfüggvények - Darab() - Keresés, csere, helyesírás-ellenőrzés - Hibaüzenetek.

Nézetek
Személyes eszközök