ECDL.web - ECDL Tudástár

Excel 2003 - Igazítás

A ECDL.web wikiből


A leggyakrabban használt igazítások megtalálhatók az eszköztáron, de ha valamilyen speciális igazítást szeretnénk használni, akkor az a Formátum menü Cellák menüpontjával érhető el az Igazítás lapfülön.

Vízszintes igazításnál a normál annyit jelent, hogy a szöveget balra igazítja, míg a számot jobbra. A Balra, jobbra illetve a középre igazítás az eszköztáron is megtalálható. A Kitöltve opció arra jó, hogy ha egy cellába beleírunk egy 'a' betűt, akkor a cellát kitölti vele. A sorkizárt annyit jelent, hogy a cellában lévő sorokba tördelt szöveget a bal és jobb margókhoz is igazítja. Ez azonban csak többsoros szövegnél működik. A kijelölés közepére ugyanaz, mint az Oszlopok között középen ikon.

Függőlegesen lehet egy szöveg a cellában fent, lent középen, illetve kizárva. A kizárva annyit jelent, hogy ha egy cellában több soros szöveg van, akkor a sorokat minél távolabb helyezi el egymástól a program.

A szöveg elhelyezése mezőben beállíthatjuk, hogy a program hogyan kezelje azt a szöveget, ami nem fér el egy cellában: a sortörés bekapcsolásával ha a szöveg nem fér bele a cellába, akkor automatikusan sorokra tördeli, vagy lekicsinyíti, de egyesítheti is a szomszédos cellákkal.

Az Elforgatás mezőben a szöveg írásirányát módosíthatjuk. Tetszés szerinti szögben elforgathatjuk a cellák tartalmát, vagy az írásirányt vízszintesről függőlegesre módosíthatjuk.

[szerkesztés] Karakterformázások

Szintén a Formátum menü Cellák menüpontjával érhető el, azon belül pedig a Betűtípus lapfülnél. Itt be lehet állítani a betűméretet, stílust, típust, színt, melyeket egyébként az eszköztáron is meg lehet találni. Ezeken kívül speciális aláhúzásokat lehet megadni, valamint van három speciális beállítás. Egy szöveget el lehet helyezni felsőindexbe, alsóindexbe, valamint át lehet húzni.

[szerkesztés] Lásd még:

Táblázatkezelés » A Microsoft Excel 2003 használata » Adatbevitel - Tartományhivatkozások - Formázás, sorok és oszlopok - Számformátum - Igazítás - Szegély és mintázat, automatikus formázás - Automatikus kitöltés, listák - Egyszerűbb számítások - Cellahivatkozások - Diagramok - Több munkalap használata - Oldalbeállítás, nyomtatás - Függvények - Szum() - Átlag() - Max(), Min() - Ha(), És(), Vagy() - Szumha() - Fkeres() - Vkeres() - Részlet() - Ma(), Most() és más dátum- és időfüggvények - Darab() - Keresés, csere, helyesírás-ellenőrzés - Hibaüzenetek.

Nézetek
Személyes eszközök