ECDL.web - ECDL Tudástár

Fakultatív modulok

A ECDL.web wikiből


Képszerkesztés

A vizsgázónak értenie kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint ismernie kell egy képszerkesztő alkalmazást. Ezen a vizsgán tudni kell képeket megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítani. Ismerni kell továbbá a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit. A vizsgázónak képesnek kell lenni az elkészített képek nyomtatására, vagy publikálására a weben.

ECDL CAD

Az ECDL CAD alapfokú követelményrendszer a kétdimenziós számítógépes tervezéssel kapcsolatos ismeretek mérésére, gépészeti vagy építészeti tanulmányokat folytatók, illetve általában azok számára akik ilyen irányú ismereteikről szeretnének nemzetközi bizonyítványt szerezni. A vizsgán a jelölteknek számot kell adniuk arról, hogy képesek használni egy CAD alkalmazás szabványos funkcióit, tárgyakat és elemeket tudnak létrehozni, illetve azok tulajdonságait módosítani is tudják. Tudni kell továbbá az állományokat nyomtatásra, vagy rajzgépre előkészíteni. Ezeken túlmenően a jelölteknek ismerniük kell néhány emelt szintű funkció használatát is, így például képesnek kell lenniük más alkalmazásokból beolvasott tárgyak beillesztésére is.

Webkezdő

A Webkezdő modulvizsga követelménye, hogy a jelölt tisztában legyen a webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie kell a HTML néhány alapvető elvét és képesnek kell lennie egyszerű kódolási feladatok megoldására. Emellett tudnia kell webszerkesztő használatával weboldalakat létrehozni, szöveget formázni, frame-eket használni, űrlapokat és táblázatokat létrehozni. El kell tudnia menteni munkáját, képeket kell használnia, és fel kell tudni töltenie a site-ot a World Wide Web-re. Tisztában kell lennie továbbá a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel és a webes közzétételre vonatkozó törvényi szabályozással. Az operációs rendszer alapvető ismerete (fájlok megnyitása és bezárása, a számítógép és fájlkezelő rendszerének ismerete) is szüksgées a modul teljesítéséhez.

A lap eredeti címe: „https://ecdlweb.hu/Fakultat%C3%ADv_modulok
Más nyelveken
Nézetek
Személyes eszközök