ECDL.web - ECDL Tudástár

Szövegbevitel, törlés, javítás

A ECDL.web wikiből


A szöveg begépelése

A kurzor
A számítógéppel szerkesztett szöveg gépelésénél nagyon fontos szerepet játszik a kurzor. Ez egy villogó függőleges vonalat jelent a képernyőn, mégpedig a képernyőnek azon a részén, ahol a dokumentumot szerkeszthetjük. A kurzor szerepe, hogy megmutassa a szövegnek azt a pontját, ahol a gépelési és szerkesztési műveletek hatása érvényesülni fog. Például ha a szövegben szerepel a "kor" szó, és a kurzor a "k" betű bal oldalán villog, akkor az "ó" betű begépelése az "ókor" szót eredményezi. Természetesen ennek a kurzornak megváltoztathatjuk a helyét a szövegen belül. Ennek egyik módja, ha a gördítősávok segítségével láthatóvá tesszük a kívánt szövegrészt, majd az adott pozíción megnyomjuk az egér baloldali gombját egyszer.

A kurzor mozgatását különböző billentyűkkel is elvégezhetjük.

Image:arrow-back.gif

Egy karakternyit balra mozdul

Image:arrow.gif

Egy karakternyit jobbra mozdul
felfelé mutató nyíl Egy karakternyit felfelé mozdul
lefelé mutató nyíl Egy karakternyit lefelé mozdul
PAGE UP Egy oldalnyit felfelé mozdul
PAGE DOWN Egy oldalnyit lefelé mozdul
home A sor elejére ugrik
end A sor végére ugrik
ctrl + home A dokumentum elejére ugrik
ctrl + end A dokumentum végére ugrik

ctrl + Image:arrow.gif VAGY Image:arrow-back.gif

Egy szót jobbra vagy balra ugrik
ctrl + page up A képernyő tetejére ugrik
ctrl + page down A képernyő aljára ugrik
alt + ctrl + page up Az előző oldal tetejére ugrik
alt + ctrl + page down A következő oldal tetejére ugrik

A billentyűzet szerepe

Mint azt a szöveges dokumentumok írógéppel való létrehozásakor megszokhattuk, a szöveg beírásának módja a billentyűzeten a megfelelő billentyűk megfelelő sorrendben való leütése. Ha nem kis-, hanem nagybetűket szeretnénk írni, illetve a számok feletti írásjeleket szeretnénk leírni, a SHIFT billentyűt kell nyomva tartani. Ennek állandósítására a CAPS LOCK billentyű szolgál, amelynek be- illetve kikapcsolt állapotáról a billentyűzeten lévő lámpa tájékoztat. Magyar billentyűzet-kiosztás esetén néhány karaktert (ezek általában a billentyűk jobb alsó sarkában láthatók: < > # & @ { } [ ] ; * ~ | ÷ × ß ä Ä Đ Ł ł € TM ® ) az AltGr billentyű lenyomva tartásával tudunk leírni. A jobboldali numerikus billentyűzet esetén a számokat a NUM LOCK bekapcsolt állapota esetén (ezt egy világító dióda jelzi) használhatjuk, kikapcsolt állapotban pedig a számok alatt levő funkciókat.

Felülíró és beszúró üzemmódok

Az Insert (Ins) billentyűnek speciális szerepe van: a beszúró és a felülíró üzemmód között válthatunk lenyomásával. Beszúró üzemmódban, ha nem a dokumentum végén áll a kurzor, és így gépelünk, a beírt szöveg nem törli ki a mögötte lévő korábbi szöveget, hanem tolja maga mögött, azaz beszúródik elé. Átíró üzemmódban (a képernyő alján az ÁTÍR szöveg látható) a beírt szöveg átírja a régi szöveget, azaz az új karaktereket rágépeljük a régiekre.

A bekezdések szerepe

Nagyon sok beállítást bekezdések egészére tudunk megtenni, ezért célszerű bekezdéseinket egyben kezelni. Egy bekezdés befejezésére és új bekezdés nyitására az ENTER vagy RETURN billentyű szolgál.
Az írógépekkel és bizonyos régi típusú szövegszerkesztőkkel ellentétben nem kell minden sor végén nekünk kezdeményezni az új sort (azaz megnyomni az ENTER-t). Amint a sor végére érünk a gépeléssel, a szövegszerkesztő automatikusan a következő sor elején kezdi írni a szöveget. Ha mégis azt szeretnénk a bekezdés egy pontján, hogy egy új sorban folytatódjon szövegünk, bár még nem értünk a sor végére, és nem is akarunk új bekezdést kezdeni, ezt a SHIFT+ENTER billentyűkombinációval érhetjük el.

Image:toolbaricon-showall.gif

A bekezdések határát és még sok más hasznos információt is megtudhatunk, ha az eszköztár mindent mutat ikonjával bekapcsoljuk a segédjelek láthatóvá tételét.

Nézetek
Személyes eszközök