ECDL.web - ECDL Tudástár

Windows 2000 DOS parancssor

A ECDL.web wikiből

Image:icons-dos.gif

A Windows lehetővé teszi a DOS operációs rendszert ismerőknek, hogy az abban rendelkezésre álló eszközöket ugyanúgy elérhessék: erre használhatjuk az MS-DOS ablakot. Ennek megnyitása: Start menü - Programok - Kellékek - Parancssor.

A képernyőn egy ún. prompt jelzést láthatunk. Ez a leggyakrabban a következőképp néz ki:

	C:>_

A prompt jelzésről le lehet olvasni az aktuális meghajtó és könyvtár útvonalát. A prompt jelzés azt mutatja, hogy a rendszer befejezte az előző parancs végrehajtását, és a következőre vár. Minden tevékenységet csak parancs begépelésével végezhetjük el, ezért hívjuk a DOS-t parancsvezérelt operációs rendszernek.

Tartalomjegyzék

[szerkesztés] Helyettesítő karakterek

A helyettesítő karaktereket azokban a parancsokban használjuk, amelyek fájlokkal végeznek műveleteket. A helyettesítő karakterekkel elérhetjük, hogy a fájl, vagy fájlok teljes nevét ne kelljen leírni, vagy hogy a parancs egyszerre több fájlra vonatkozzon. Két ilyen karakter van:


	*: ez a karakter tetszőleges karaktersort jelöl
	Pl: 	auto*		minden auto-val kezdődő fájl:
				automata, autodidakta, autonóm
		*.txt		minden txt kiterjesztésű fájl
		a*.*		minden a-val kezdődő fájl
	?: ez a karakter a fájlnévben egy karaktert helyettesíthet.
	Pl.:	alma?		minden olyan fájl, melynek neve 5 karakteres,
				és az első 4 karaktere alma: alma1, alma2, alma3...
		?i*.*		minden fájl, amely nevének 2. betűje i.

[szerkesztés] Rendszerparancsok

cls
képernyőtörlés.

more
Egyidejűleg egyetlen képernyőnyi kimenet megjelenítése


MORE [meghajtó:][elérési út]fájlnév
MORE < [meghajtó:][elérési út]fájlnév
parancsnév | MORE [meghajtó:][elérési út][fájlnév]

[meghajtó:][elérési út]fájlnév 	Az egyidejűleg megjelenítendő egy képernyőnyi
	fájl(oka)t adja meg.
parancsnév	Azt a parancsot adja meg, melynek a kimenetét
	meg kell jeleníteni.

ver
Kiírja az operációs rendszer nevét és verziószámát.

date
A dátum megjelenítése vagy beállítása. Használata:


DATE [dátum]

A napi dátum beállításának megjelenítéséhez és egy új dátum megadásához írja be paraméterek nélkül a DATE parancsot. A dátum megtartásához nyomja meg az ENTER billentyűt.

time
A rendszeridő megjelenítése vagy beállítása. Használata:


TIME [idő]

A pillanatnyi idő beállításának megjelenítéséhez és az új dátum megadásához írja be paraméterek nélkül a TIME parancsot. Az idő megtartásához nyomja meg az ENTER billentyűt.

format
Formattálás. Használata:


FORMAT meghajtó: [/V[:címke]] [/Q] [/F:méret] [/B | /S] [/C]
FORMAT meghajtó: [/V[:címke]] [/Q] [/T:sávok /N:szektorok] [/B | /S] [/C]
FORMAT meghajtó: [/V[:címke]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT meghajtó: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]

	/V[:címke]	A kötetcímkét adja meg.
	/Q		formázást hajt végre.
	/F:méret	formázni kívánt hajlékonylemez méretét adja meg például:
			160; 180; 320; 360; 720; 1,2; 1,44; 2,88).
	/B		területet jelöl ki a formázott lemezen a rendszerfájlok számára.
	/S		másol a formázott lemezre.
	/T:sávok	A lemezoldalankénti sávok számát adja meg.
	/N:szektorok	A sávonkénti szektorok számát adja meg.
	/1		Hajlékonylemez egyetlen oldalát formázza.
	/4		5,25"-es 360KB-os lemezt formáz meg nagy írássűrűségű
			meghajtóban.
	/8		Sávonként nyolc szektort formáz.
	/C		Teszteli az aktuálisan "rossz" jelű szektorcsoportokat.

label
Lemez kötetcímkéjének létrehozása, módosítása vagy törlése. Használata:


LABEL [meghajtó:][címke]

vol
A lemez címkéjének és sorozatszámának megjelenítése, ha léteznek. Használata:


VOL [meghajtó:]

sys
Az MS-DOS rendszerfájloknak és a parancsértelmezőnek egy megadott lemezre másolása. Használata:


SYS [meghajtó1:][elérési út] meghajtó2:

[meghajtó1:][elérési út]	A rendszerfájlok helyét adja meg.
 meghajtó2:			Azt a meghajtót adja meg, amelyre a fájlokat másolni kell.

print
Egy fájl tartalmát kinyomtathatjuk. Használata:

PRINT [meghajtó:][elérési út]fájlnév

type
Szövegfájlok tartalmának megjelenítése. Használata:


TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

exit
Csak a Windows DOS ablakában használatos: a DOS ablak bezárása.

[szerkesztés] Könyvtárműveletek

dir
Könyvtárban lévő fájlok és alkönyvtárak listájának megjelenítése. Használata:

 DIR [meghajtó:][elérési út][fájlnév] [/P] [/W] [/A[[:]attribútumok]]
 		 [/O[[:]rendezési sorrend]] [/S] [/B] [/L] [/V]
 
 [meghajtó:][elérési út][fájlnév]
 	Megadja a listázandó meghajtót, könyvtárat és/vagy fájlokat.
 	(Lehet bővített fájlmegadás vagy több fájl megadása is.)
 /P	Minden képernyőnyi információ után szünetet tart.
 /W	Széles listázási formát használ.
 /A	Fájlok a megadott attribútummal való megjelenítése.
 	Az attribútumok:
 	D - Könyvtárak		R - Írásvédett fájlok
 	H - Rejtett fájlok	A - Archiválásra kész fájlok
 	S - Rendszerfájlok
 Az /O paraméter a fájlokat rendezett sorrendben listázza ki.
   rendezési sorrend:
 	N - Név szerint (ábécé sorrend szerint)
 	S - Méret szerint (a legkisebb az első)
 	E - Kiterjesztés szerint (ábécé sorrend)
 	D - Dátum és idő szerint (a legrégebbi az első)
 	G - Először a csoportkönyvtárak		- Fordított sorrendet jelölő előjel
 	A - Utolsó hozzáférés dátuma szerint (a legrégebbi az első)
 /S - A megadott könyvtárban és az összes alkönyvtárban lévő fájlokat felsorolja.
 /B - "Csupasz" alakot használ (nincs fejléc-információ vagy összefoglalás).
 /L - Kis betűket használ.
 /V - Részletező mód.

md, mkdir
Könyvtár létrehozása. Használata:


MKDIR [meghajtó:]elérési út
MD [meghajtó:]elérési út

rd, rmdir
Könyvtár eltávolítása (törlése). Használata:


RMDIR [meghajtó:]elérési út
RD [meghajtó:]elérési út

cd, chdir
Az aktuális könyvtár nevének megjelenítése vagy módosítása. Használata:


CHDIR [meghajtó:][elérési út]
CHDIR[..]
CD [meghajtó:][elérési út]
CD[..]
  ..   Azt adja meg, hogy a szülő könyvtárra szeretne váltani.

A megadott meghajtón lévő aktuális könyvtár megjelenítéséhez írjuk be a CD meghajtó: parancsot. Az aktuális meghajtó és könyvtár megjelenítéséhez írjuk be paraméter nélkül a CD parancsot.

[szerkesztés] Szöveges fájl létrehozása és kezelése

edit
Az EDIT program a DOS egyszerű szövegek szerkesztésére alkalmas eszköze. Működését tekintve hasonló a Windows Jegyzettömbjéhez. A menü egérrel vagy billentyűkkel érhető el: az ALT billentyű és a menüben kijelölt (más színű) billentyű egyidejű lenyomásával az adott menüpontot hívhatjuk elő. Pl.: ALT+F: Fájl menü.

Image:w2kedit.jpg

[szerkesztés] Fájlműveletek

copy
Egy vagy több fájl másolása egy másik helyre. Használata:


COPY [/A | /B] forrás [/A | /B] [+ forrás [/A | /B] [+ ...]] cél [/A | /B]] [/V] [/Y | /-Y]

	forrás	A másolandó fájlt vagy fájlokat adja meg.
	/A	szövegfájlt jelöl.
	/B	Bináris fájlt jelöl.
	cél	Az új fájl(ok) könyvtárát és/vagy fájlnevét adja meg.
	/V	Ellenőrzi, hogy az új fájlok írása megfelelő-e.
	/Y	Elnyomja egy, már létező célfájl felülírásának megerősítésére
		szolgáló figyelmeztetést.

Fájlok hozzáfűzéséhez célként adjunk meg egyetlen fájlt, de forrásként több fájlt (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alak használatával).

Forrásként megadható egy eszköz is, például a con. Ilyenkor a billentyűzetről történik a szöveg beolvasása, melynek gépelését a Ctrl+Z billentyűkombinációval zárhatjuk le, ez ^Z-ként jelenik meg a képernyőn. Egy Enter-leütés után a szöveg elmentődik a célnak megadott fájlba.

ren, rename
Fájl és könyvtár átnevezése. Használata:


RENAME [meghajtó:][elérési út]fájlnév1 fájlnév2
REN [meghajtó:][elérési út]fájlnév1 fájlnév2

Célként új meghajtó vagy elérési út nem adható meg.

move
Fájlok áthelyezése valamint fájlok és könyvtárak átnevezése. Egy vagy több fájlt áthelyezéséhez:


MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][útvonal]fájlnév1[,...] cél

Könyvtár átnevezéséhez:


MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][útvonal]könyvtárnév1 könyvtárnév2

[meghajtó:][útvonal]fájlnév1
		Az áthelyezendő fájl vagy fájlok nevét
		és helyét adja meg.
cél		A fájl új helyét adja meg. A cél egy meghajtó
		betűjelét és egy kettőspontot, egy könyvtárnevet
		vagy ezek kombinációját tartalmazhatja. Ha csak
		egyetlen fájlt helyez át, akkor egy fájlnevet
		is belefoglalhat, ha az áthelyezéskor a fájlt
		át szeretné nevezni.
[meghajtó:][útvonal]könyvtárnév1
		Az átnevezendő könyvtárat adja meg.
könyvtárnév2	A könyvtár új nevét adja meg.

/Y	Elnyomja a könyvtár létrehozásának vagy a cél felülírásának
	megerősítését kérő figyelmeztető szöveget.
/-Y	Kéri a könyvtár létrehozásának vagy a cél felülírásának
	megerősítését kérő figyelmeztető szöveget.

diskcopy
Az egyik hajlékonylemez tartalmának másolása egy másikra. Használata:


DISKCOPY [meghajtó1: [meghajtó2:]] [/1] [/V] [/M]

/1	Csak a lemez első oldalát másolja.
/V	Ellenőrzi, hogy az információ megfelelően másolódik-e.
/M	Többmenetes másolás kikényszerítése csak a memória használatával.

A két hajlékonylemeznek ugyanolyan típusúnak kell lennie. A meghajtó1 és meghajtó2 paraméternek ugyanazt a meghajtót is megadhatjuk.

xcopy
Fájlok és könyvtárfák másolása. Használata:


XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] 
	[/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T]
	[/U] [/K] [/N]

forrás	Meghatározza a másolandó fájlokat.
cél	Meghatározza az új fájlok helyét és nevét.
/A	Az archiválandó attribútumú fájlokat másolja,
	nem változtatja meg az attribútumokat.
/M	Az archiválandó attribútumú fájlokat másolja,
	törli az archiválandó attribútumot.
/D:	A megadott dátum után módosított fájlokat másolja.
	Ha nincs dátum megadva, csak azokat a fájlokat másolja, amelyek
	újabbak, mint a felülírandó fájl.
/P	Jóváhagyást kér minden új fájl létrehozása előtt.
/S	Az üres könyvtárak kivételével minden alkönyvtárt is másol.
/E	Minden alkönyvtárt is másol (üreseket is).
	Ugyanaz, mint /S /E. /T módosítására használható.
/W	Jóváhagyást kér minden másolás előtt.
/C	Hiba esetén is folytatja a másolást.
/I	Ha nincs cél megadva, és egynél több fájlt kell másolni,
	a célnak könyvtárnak kell lennie.
/Q	Nem írja ki a fájl nevét másoláskor.
/F	Másoláskor kiírja a teljes cél- és forrásfájl-nevet.
/L	Kijelzi a másolandó fájlt.
/H	Rejtett és rendszerfájlokat is másol.
/R	Felülírja az írásvédett fájlokat.
/T	Könyvtárszerkezetet hoz létre, de nem másol fájlokat.
	Az üres könyvtárakat kihagyja. /T /E Hozzáveszi az üres
	könyvtárakat is.
/U	Frissíti a már létező célfájlokat.
/K	Másolja az attribútumokat. Az XCOPY egyébként törli az írásvédett attribútumot.
/Y	Jóváhagyás-kérés nélkül felülírja a létező fájlokat.
/-Y	Jóváhagyást kér a létező fájlok felülírásakor.
/N	Rövid név létrehozásával másol.

attrib
Fájlattribútumok megjelenítése vagy módosítása. Használata:

 ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H] [[meghajtó:][útvonal]fájlnév] [/S]
   +	Attribútum beállítása
   -	Attribútum törlése
   R	Írásvédett fájl attribútum
   A	Archív fájl attribútum
   S	Rendszerfájl attribútum
   H	Rejtett fájl attribútum
   /S	Fájlok feldolgozása a megadott elérési út minden könyvtárában

[szerkesztés] A DOS-ablak speciális lehetőségei

Ha Windows-ban DOS ablakot nyitunk, az ablak megjelenését (ablakméret, színek, betűtípusok) a Vezérlőpulton testre szabhatjuk.

A DOS-ablak menüje lehetővé teszi, hogy az ablak tartalmát a vágólapra másoljuk, illetve a vágólapról a parancssorba szöveget illesszünk be.

Nézetek
Személyes eszközök