ECDL.web - ECDL Tudástár

Word 2000 - Rajzolás

A ECDL.web wikiből

Tartalomjegyzék

[szerkesztés] Grafika készítése

A Word dokumentumokat rajzobjektumokkal tehetjük érdekesebbé. A Rajz eszköztáron található gombok segítségével vonalat, nyilat, ellipszist, téglalapot, kört, ívet, körcikket és szabadkézi rajzot készíthetünk. Miután megrajzoltuk a rajzobjektumot, kiszínezhetjük, vagy mintával tölthetjük ki, módosíthatjuk a vonaltípust és a színt, átméretezhetjük, áthelyezhetjük, elforgathatjuk és tükrözhetjük. A megrajzolt objektumokat a dokumentumba beszúrt képekkel kombinálhatjuk. Az objektumokat a Vágólapra másolhatjuk, hogy onnan a dokumentum különböző helyeire vagy más dokumentumokba szúrhassuk be őket.

Amikor a dokumentumba rajzot szúrunk be, a rajz a körülötte lévő szöveghez kapcsolódik. Ezért, ha a rajzot tartalmazó bekezdést felfelé vagy lefelé áthelyezzük, a rajz is áthelyeződik vele együtt. A szabadkézi alakzatok olyan egyedi sokszögek és szabadkézi rajzok, amelyeket a Image:word2krajzeszkoztar.gifRajz eszköztár megjelenítése gomb segítségével előhívott eszközökkel készítünk. A szabadkézi alakzatok lehetnek zárt sokszögek, felhőszerű alakzatok, térképek, sőt akár a felhasználó kézzel írott neve is.

A szabadkézi alakzatokat, bármely más rajzhoz hasonlóan tovább finomíthatjuk: például színt és/vagy mintázatot vehetünk fel, módosíthatjuk a vonaltípusukat, tükrözhetjük vagy elforgathatjuk őket, nyílhegyet illeszthetünk rájuk. Az elkészített szabadkézi alakzat alakját utólag is módosíthatjuk.

Ellipszis, kör, téglalap, négyzet, vonal rajzolása - Kattintsunk a Rajz eszköztár megfelelő gombjára, majd az egér nyomva tartásával és húzásával rajzoljuk meg az objektumot. Tipp: ha szabályos kört vagy négyzetet szeretnénk létrehozni, a rajzolás közben tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt.

Szabadkézi rajz - Válasszuk a Rajz, Vonalak eszköztáron a Image:word2kszabadkezi.gif Szabadkézi ikont. Álljunk a beszúrási ponttal oda, ahol el szeretnénk kezdeni a rajzot, majd hajtsuk végre el az alábbi műveletek valamelyikét:
Húzzuk az egérmutatót, ha görbe vonalat szeretnénk rajzolni.
Kattintsunk a rajzterület különböző pontjaira, ha a kattintási pontok között egyenes szakaszokat szeretnénk rajzolni.
Ha végeztünk, kattintsunk kétszer arra a helyre, ahol a rajzolást be szeretnénk fejezni.

Rajz módosítása - Kattintással jelöljük ki az alakzatot. Ezután kattintsunk a Rajz, Image:word2kcsomopont.gif Csomópontok szerkesztése gombra, és húzzuk az egérrel a csúcspontokat. Új csúcspontot úgy tudunk rajzolni, hogy lenyomva tartjuk a CTRL billentyűt, és arra a vonalra kattintunk, amelyen az új csúcspontot szeretnénk felvenni. Ha törölni szeretnénk egy csúcspontot, tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintsunk a törölni kívánt csúcspontra. Ha végeztünk, kattintsunk az alakzaton kívülre. Ha a rajzobjektum méretét kívánjuk módosítani, az egérrel húzzuk a szélén, vagy sarkain látható kis négyszögeknél fogva.

Nyílhegy felvétele és törlése, vonaltípus megadása - Oldalkép nézetben jelöljük ki azt a vonalat vagy szabadkézi alakzatot, amelyhez nyílhegyet szeretnénk felvenni, vagy arról törölni, illetve a vonal típusát szeretnénk megváltoztatni. Kattintsunk a Nyílstílus gombra. Ha nyílhegyet szeretnénk felvenni, kattintsunk a kívánt nyílhegytípusra. Ha még több nyílhegy- és vonaltípus közül szeretnénk választani, kattintsunk a További nyilak... gombra. Ha egy nyílhegyet törölni szeretnénk, kattintsunk egy nyílhegy nélküli vonaltípusra.

Árnyék, térhatás felvétele és eltávolítása - Oldalkép nézetben jelöljük ki azt az objektumot, amelyhez árnyékot vagy térhatású effektet szeretnénk felvenni, vagy arról eltávolítani, majd kattintsunk a Rajz eszköztár megfelelő gombjára. A rajzobjektumot formázhatjuk úgy is, ha a jobb egérkettintás után felbukkanó helyi menüből az Alakzat formázása pontot választjuk.

[szerkesztés] Grafika importálása

ClipArt képek használata
A ClipArt képtár több száz, előre elkészített képet tartalmaz: ezek között a térképektől az emberi alakokig, és az épületektől a díszletszerű hátterekig számos témáról találunk képeket. A dokumentumba beszúrt ClipArt képeket tetszés szerint áthelyezhetjük és átméretezhetjük.

Grafika beszúrása és szerkesztése
Ha grafikát szeretnénk beilleszteni, kattintsunk arra a helyre, ahová azt be szeretnénk szúrni, válasszuk a Beszúrás menü Kép parancsát, majd kattintsunk duplán a beszúrni kívánt fájlra. A Word-ben lehetőség van többféle grafikus formátumban elkészített képfájl beillesztésére. A Windows metafájlok vagy a bitképek beillesztéséhez még szűrőre sincs szükség. Ha egy képfájl-szűrőt a Word telepítésekor nem másoltunk fel a számítógépre, futtassuk újból a Telepítő programot, és telepítsük a szűrőt. A Word által támogatott képfájl-típusok: AutoCAD (.DXF), Computer Graphics Metafile (.CGM), CorelDRAW 3.0 (.CDR) fájl, Encapsulated PostScript (.EPS) fájl, HP Graphics Language (HPGL) fájl, Kodak Photo CD (.PCD) fájl, Micrografx Designer/Draw (.DRW) fájl, PC Paintbrush (.PCX) fájl, Tagged Image File Format (.TIF) fájl, Targa (.TGA) fájl, WordPerfect Graphics (.WPG) fájl, CompuServe GIF (.GIF) szűrő.

[szerkesztés] Műveletek a rajzobjektumokkal

Image:word2kforgatas.gif

Elforgatás, tükrözés
A Rajz - Forgatás és tükrözés menü parancsaival való
- Elforgatáshoz jelöljük ki a rajzobjektumot, majd kattintsunk a Forgatás jobbra gombra, hogy az objektumot 90 fokonként elforgathassuk. Mintázatot vagy szöveget nem tudunk elforgatni. Ha egy szövegdobozt elforgatunk, maga a doboz elfordul, de a benne lévő szöveg helyzete változatlan marad. A szabad forgatás gombbal a kijelölt objektumot tetszőleges szögben elforgathatjuk.
- Tükrözésre használjuk a vízszintes vagy függőleges tükrözés gombját.

Csoportba foglalás és csoportbontás
Két vagy több rajzobjektumot csoportosítva azokkal ezután úgy dolgozhatunk, mintha egyetlen objektumról lenne szó. Így minden egyedi objektumra egyszerre árnyékolást, vonalszínt vagy más hasonló attribútumot adhatunk meg. A csoportosított objektumokat átméretezhetjük, áthelyezhetjük, tükrözhetjük és elforgathatjuk. A rajzobjektumok csoportosítása elsősorban összetett grafika készítésekor lehet hasznos.
Csoportba foglaláshoz kattintsunk a Rajz eszköztár Rajzobjektum kijelölése Image:toolbaricon-arrow.gif gombjára, majd az egér húzásával jelöljük ki azokat a rajzobjektumokat, amelyeket csoportosítani szeretnénk. Ha az objektumok egymástól távolabb helyezkednek el, tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, és kattintsunk sorban a kijelölni kívánt objektumokra. Ezután kattintsunk a Image:word2kgroup.gif Csoportba foglalás gombra a Rajz menüben.
Rajzobjektumok csoportjának szétbontásához jelöljük ki a szétbontani kívánt objektumcsoportot, majd kattintsunk a Rajz eszköztár Image:word2kungroup.gif Csoport felbontása gombra.

E műveleteket jobb egérkattintással, helyi menüből is elvégezhetjük. Egy csoporton belül is létrehozhatunk csoportot, és így a csoportosított objektumok hierarchiáját állíthatjuk fel.

[szerkesztés] Keretek és szövegdobozok

A keretet szöveg vagy grafika a dokumentum adott részén való elhelyezésére használjuk. A beszúrt keretbe szöveget, grafikát vagy diagramot helyezhetünk. Keretet beszúrhatunk a kijelölt szöveg vagy grafika köré is. A keretek szerepe nem az, hogy segítségükkel a rajzobjektumokat pozícionáljuk, így ha helyes elrendezést és a bekeretezett szöveget látni szeretnénk, át kell térnünk Oldalkép nézetbe. A keret helyzetét vagy méretét tetszés szerint módosíthatjuk. Ha a keretet az oldalon lévő szövegbe szúrjuk be, a szöveg körbeveszi a keretet. A keretek nagyon hasznosak lehetnek akkor, ha egyes elemeket (például grafikát és képaláírásokat) a szövegtől el szeretnénk különíteni. Ha keretbe szöveget vagy grafikát veszünk fel, a keret mérete automatikusan változik. Emellett - webes dokumentum szerkesztésekor - használhatunk webes kereteket, a dokumentumon belüli könnyebb navigáció céljából. Ehhez tartalomjegyzéket kell készítenünk, a webes keretet a tartalomjegyzék-mezők segítségével használjuk. Egyszerű kereteket a weblap varázslóval készíthetünk.

A szövegdobozokat is használhatjuk a szöveg vagy a beszúrt kép elhelyezésére. A kerettel ellentétben a szövegdoboznál nem valósítható meg a szöveg körbefuttatása. Szövegdobozt csak akkor használjunk, ha a szöveget vagy a grafikát a szöveg elé vagy mögé szeretnénk helyezni. A szövegdobozok nem méreteződnek át automatikusan, amikor szöveget vagy grafikát helyezünk el bennük. A szövegdobozba felvett grafika azonban automatikusan átméreteződik úgy, hogy a szövegdobozt kitöltse. Ha később a szövegdobozba több szöveget írunk, mint amennyi elfér benne, a szöveg megjelenítéséhez módosítanunk kell a doboz méretét.

[szerkesztés] Rácsvonalak használata

Image:word2kdrawgrid.png


Rajzobjektumok igazítása - Ha rajzobjektumokból csoportot hoztunk létre, akkor az egész csoportot a bal, a jobb, a felső, vagy az alsó szegélyéhez, vagy középpontjához viszonyítva igazíthatjuk el. A rajzobjektumokat egymáshoz, illetve a lap- vagy a hasábszegélyekhez is igazíthatjuk. Nem szükséges minden objektumot egyenként kijelölni és áthelyezni. A használni kívánt igazítási, elrendezési módszert a Rajz eszköztár Rajz, Igazítás vagy elosztás menü gombjaival választhatjuk ki. Jelöljünk ki minden igazítani kívánt objektumot, majd az igazításhoz kattintsunk a megfelelő gombra. Az igazított objektumok helye nem rögzített. Akármelyik objektumot elmozdíthatjuk a sorból, ha húzzuk az egérrel.
Rácsvonalak - Az objektumok sorba állításánál nagy segítségünkre lehet a rács. A rács egy olyan láthatatlan vonalháló, amely az egész oldalt befedi. Amikor az objektumot rajzolni vagy húzni kezdjük, a sarka a rács legközelebbi metszéspontjához illeszkedik. Bár a rács nem látható, az objektumok sorba állításánál, igazításánál automatikusan segítséget nyújt. A rácsvonalak távolságát a Rácsra ugrás gomb segítségével tudjuk meghatározni vagy módosítani. A rácsot ki is kapcsolhatjuk, ha a Rácsra ugrás párbeszédpanelen (amely akkor jelenik meg, ha a Rajz menü Rács gombjára kattintunk) a Rácsra ugrás négyzetből töröljük a jelet, vagy ha az objektum húzása közben az ALT billentyűt lenyomva tartjuk.

[szerkesztés] Lásd még

Microsoft Office - Szövegfeldolgozási, szövegszerkesztési alapelvek - A Word munkakörnyezet - Szöveg kijelölése - Keresés, csere - Karakterformázás - Automatikus javítás, nyelvi eszközök - Nyomtatás, oldalbeállítás - Bekezdésformázás - Tabulátorok - Táblázatok - Szimbólumok, dátum, WordArt beszúrása - Élőfej és élőláb - Töréspontok, hasábok - Stílusok - Tartalomjegyzék és tárgymutató - Körlevélkészítés, borítékcímzés - Testreszabás - Export, import, csatolás - Több dokumentum összevonása

Nézetek
Személyes eszközök