ECDL.web - ECDL Tudástár

Word 2003 - Töréspontok, hasábok

A ECDL.web wikiből

[szerkesztés] Szakasztörések típusai

Ha szakasztörést szeretnénk beilleszteni, válasszuk a Beszúrás menü - Töréspont parancsát, majd az Új szakasz csoportban a megfelelő beállítást.

Image:word2k3torespont.png

A következő példákban a dupla pontozott vonal jelöli a szakasztörést. Ha az Új oldalra választókapcsolót jelöljük be, a Word a szakasztörésnél oldaltörést is végrehajt. Ha a Folyamatosan választókapcsolót jelöljük be, a Word szakasztörést illeszt be, és az új szakaszt ugyanazon a lapon kezdi.
Ha a Páratlan oldalra vagy Páros oldalra választókapcsolót jelöljük be, a Word az új szakaszt a következő páratlan illetve páros oldalon kezdi.

[szerkesztés] Oldaltörés

Tördelésnek nevezzük azt a műveletet, amellyel a sorokat elrendezzük az oldalakra vagy a hasábokba. A tördelést a Word elvégzi, de mi is beavatkozhatunk. Oldaltörést a CTRL+ENTER billentyűkombinációval illeszthetünk be a dokumentumba. Ugyanezt a műveletet hajtja végre a Beszúrás menü - Töréspont - Oldaltörés parancs.

[szerkesztés] Oldal- és szakasztörés törlése

Jelöljük ki a törölni kívánt szakasztörést vagy oldaltörést, és nyomjuk meg a DEL billentyűt. Szakasztörés törlésénél a szakaszra vonatkozó szövegformázási beállításokat is töröljük. A szöveg a következő szakasz részévé válik, és annak a szakasznak a formázását veszi fel.

[szerkesztés] Hasábok létrehozása

Váltsunk át oldalkép nézetbe.

  • Az egész dokumentum többhasábos formázásához kattintsunk a Szerkesztés menü Mindent kijelöl (CTRL+A) parancsára.
  • A dokumentum egy részének többhasábos formázásához jelöljük ki a formázni kívánt szöveget.
  • A dokumentum egy szakaszának többhasábos formázásához kattintsunk bárhol a formázni kívánt szakaszban.

Kattintsunk a Formátum menü - Hasábok... Image:word2k3hasabIkon.png parancsára. Adjuk meg a kívánt hasábszámot a Hasábok száma mezőben. Ha nem azonos szélességű hasábokat kívánunk létrehozni, a Hasábok szélessége és térköze csoportban adjuk meg az egyes hasábok pontos szélességét és térközét.

Image:word2k3hasabok.png

Tipp: Azonos szélességű hasábok gyors létrehozásához kattintsunk az eszköztár Hasábok gombjára, majd húzzuk az egeret addig, amíg a kívánt számú hasábot kijelöljük.
Megjegyzés: Az újsághasábok nem használhatók élőfejekben, élőlábakban, széljegyzetekben vagy keretekben. Ezeken a területeken a szövegek elrendezéséhez táblázatot használjunk. Amint észrevettük, a Word automatikusan szakasztörést hoz létre a több hasábos szöveg elején és végén.

[szerkesztés] Hasábtörés beillesztése

A Word az automatikusan létrehozott többhasábos szakasz hasábjaiban egyenletesen osztja el a szöveget, így minden oszlop azonos magasságú lesz. Ha mi szeretnénk elosztani a szöveget a hasábok között, illesszünk be hasábtörést a Beszúrás menü - Töréspont - Hasábtörés paranccsal.

[szerkesztés] Lásd még

Microsoft Office 2003 - Szövegfeldolgozási, szövegszerkesztési alapelvek - A Word 2003 munkakörnyezet - Szöveg kijelölése - Keresés, csere - Karakterformázás - Automatikus javítás, nyelvi eszközök - Nyomtatás, oldalbeállítás - Bekezdésformázás - Tabulátorok - Táblázatok - Szimbólumok, dátum, WordArt beszúrása - Rajzolás - Élőfej és élőláb - Töréspontok, hasábok - Stílusok - Tartalomjegyzék és tárgymutató - Körlevélkészítés, borítékcímzés - Testreszabás - Export, import, csatolás - Több dokumentum összevonása

Nézetek
Személyes eszközök